Bilietai

Oficialus bilietų platintojas

Įsigykite bilietus čia.

Taisyklės ir sąlygos: 

 • Pirkdami gausite pirkimo patvirtinimą, o bilietai bus pristatyti prieš renginį.
 • Bilietas (-ai) bus pristatytas (-i) pirkimo metu nurodytu el. pašto adresu.
 • Į renginio vietą atvykstant grupėmis, pagrindinis pirkėjas (vardas ir pavardė, nurodyti oficialioje bilietų pardavėjo svetainėje) turi būti kartu, kad visa grupė galėtų patekti į renginio teritoriją. Visa vieno bilietų pirkimo žmonių grupė į renginio teritoriją turėtų įeiti tuo pačiu metu.
 • Kad bilietai galiotų, atvykęs į renginio vietą pagrindinis pirkėjas kartu su bilietu (-ais) turi pateikti vyriausybės išduotą asmens tapatybės dokumentą su nuotrauka (asmens tapatybės kortelę arba pasą).
 • Įsigytas bilietas yra ir visada lieka asmenine organizatorių nuosavybe su galimybe bet kada jį atšaukti.
 • Jūsų bilietą (-us) tiesiogiai jums, bilietų pirkėjui, parduoda organizatoriai. Visi bilietų pirkimai bus stebimi ir kilus pagrįstiems įtarimams, kad bilietus įsigyja verslo prekybininkai arba vadinamieji „Bilietų prekeiviai", „Bilietų perpardavinėtojai", „Bilietų makleriai" ar neįgalioti „Antrinių bilietų prekybininkai", tai bus laikoma pardavimo sąlygų pažeidimu, o bilietai organizatoriaus nuožiūra gali būti anuliuoti. Sutikdami su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis patvirtinate, kad esate bilietų pirkėjas, kuris įsigyja bilietą (-us) savo reikmėms.
 • Jūsų bilietas (-ai) IŠKART TAPS NEGALIOJANČIU (-i), jei jis (jie) bus perparduotas (-i) arba pasiūlytas (-i) parduoti, išskyrus atvejus, kai bilietas (-ai) parduodamas (-i) per oficialų bilietų platintoją, kuris suteikia tokią galimybę. Bilietai, parduoti per trečiąsias šalis ir kitas neautorizuotas prekybos vietas, įskaitant internetinių aukcionų svetaines, negalioja. Perpardavus bilietą, jis tampa negaliojantis ir gali būti atsisakyta įleisti to bilieto savininką į renginį.
 • Vienas asmuo gali įsigyti ne daugiau kaip 6 bilietus.
 • Į renginį galima įeiti tik su bilietais, įsigytais per patvirtintus bilietų platintojus. Renginio organizatoriai pasilieka teisę neįleisti į renginį.
 • Jums gali tekti laikytis bet kokių vietinių "Covid 19" taisyklių, kurių gali būti reikalaujama renginio metu.
 • Naudoti koncerto pavadinimą ir/ar bilietus konkursams, loterijoms bei kitai komercinei veiklai be raštiško koncerto organizatoriaus leidimo draudžiama.