Biļetes

Oficiālais biļešu tirgotājs

Biļetes iegādāties šeit.

Noteikumi un nosacījumi: 

 • Pēc pirkuma veikšanas saņemsiet pirkuma apstiprinājumu e-pastā. Biļetes tiks nosūtītas atsevišķā e-pastā pirms pasākuma.
 • Jūsu biļete (-es) tiks piegādātas uz e-pasta adresi, kas norādīta veicot iegādi.
 • Apmeklētājiem ierodoties grupās, galvenajam pircējam (oficiālā biļešu pārdevēja vietnē norādītā persona) ir jābūt klāt personīgi, lai visa grupa varētu iekļūt norises vietā. Visiem grupas apmeklētajiem jāierodas norises vietā vienlaikus.
 • Lai biļetes būtu derīgas, galvenajam pircējam ierodoties pasākumā, kopā ar biļeti (-ēm) ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju (ID karti vai pasi).
 • Jūsu pirkumā iegādātās biļetes ir atceļamas jebkurā laikā un ir pasākuma organizatora īpašums.
 • Organizatori pārdod biļeti/-es tieši gala apmeklētājam. Visi biļešu pirkumi tiks uzraudzīti un, ja būs pamatotas aizdomas, ka biļetes iegādātas tālākai izplatīšanai / pārsūtīšanai, tas tiks uzskatīts par šo noteikumu pārkāpumu un pirkums var tikt atcelts pēc 
  rīkotāja ieskatiem.
 • Biļete/-es NEKAVĒJOTIES KĻŪST NEDERĪGAS, ja TĀS tiek pārdotas VAI PIEDĀVĀTAS PĀRDOŠANAI, ja vien pārdošana nenotiek ar oficiālā biļešu pārdošanas partnera starpniecību. Biļetes, kas pārdotas, izmantojot trešās puses un citas neatļautas tirdzniecības vietas un veidus, tostarp tiešsaistes vietnes, nebūs derīgas ieejai pasākumā. Biļetes tālākpārdošana padara biļeti nederīgu - biļete var tik atzīta par nederīgu iekļūšanai pasākumā.
 • Biļešu tirdzniecība ir ierobežota – ne vairāk kā 6 biļešu iegāde vienai personai.
 • Ieejai pasākumā būs derīgas biļetes, kas iegādātas tikai pie apstiprinātiem biļešu pārdošanas partneriem. Pasākuma norises vietas pārstāvji patur tiesības atteikt ieeju pasākumā.
 • Apmeklētājiem var būt nepieciešams ievērot jebkādus pasākuma norises laikā valstī noteiktos COVID-19 pulcēšanās ierobežojumus un noteikumus.
 • Koncerta biļetes aizliegts izspēlēt konkursos vai izmantot citās komerciālās aktivitātēs bez koncerta rīkotāja rakstiskas atļaujas.